Huurrecht advocaat Oss

Huurrecht: bij welke rechten kan een advocaat Oss me bijstaan?

Net als in andere rechtsgebieden, kunnen ook bij het huurrecht conflicten optreden waar je een advocaat Oss bij nodig hebt. Zowel huurder als verhuurder hebben bepaalde rechten en plichten. Houdt een van de twee zich hier niet aan, dan heb je met een geschil te maken.

Waar heb je als huurder recht op?

Als huurder moet je je aan bepaalde regels houden. Zo moet je de huur op tijd betalen, en gebruik je de woning als een ‘goede huurder'. Zelf zorg je bijvoorbeeld voor klein onderhoud. Maar je hebt met een huurcontract als huurder ook bepaalde rechten. Als huurder heb je onder andere recht op huurbescherming, zodat de verhuurder niet zomaar kan besluiten om de huur stop te zetten. Ook heb je recht op huurprijsbescherming als je op kamers woont, of in een sociale huurwoning of woonwagen. Daarnaast heb je recht op woonplezier. Dit wil zeggen dat je ongestoord kunt genieten van je woning, en er bijvoorbeeld niet zomaar verbouwingen plaatsvinden of de verhuurder zomaar de woning binnenkomt. Je kunt altijd een advocaat Oss inschakelen als er problemen zijn met het huurcontract.

Waar heb je als verhuurder recht op?

Als verhuurder moet je er dus aan de andere kant voor zorgen dat de huurder de woonruimte kan gebruiken. Je moet de woning onderhouden en de voorzieningen dienen goed werken. Onder onderhoud vallen niet de kleine reparaties (die doet een goede huurder zelf), maar wel de grotere dingen zoals het schilderen aan de buitenkant, het waarborgen van de veiligheid (van bijvoorbeeld draagmuren) en het onderhoud van het dak. Onder rechten van de verhuurder valt het recht op het inhouden van de borg als de huurder de woning van het huurcontract niet goed achterlaat. Heb je momenteel problemen? Schakel een advocaat Oss in.

Advocaat Oss voor conflict tussen huurder en verhuurder

Als huurder en verhuurder in conflict komen over het nakomen van de afspraken die zij in het huurcontract hebben vastgelegd, dan spreken we van een geschil. Zo kan het zijn dat borg al dan niet onredelijk wordt ingehouden na afloop van het huurcontract, of dat een van beide partijen onredelijke reparatiekosten in rekening brengt. Zulke zaken worden geregeld bij de kantonrechter, waarbij het aan te raden is om een ervaren advocaat huurrecht in de arm te nemen. Je kunt hiervoor terecht bij Advocatenkantoren.nl.